Wappen am Kreistagssitzungssaal

Stormarner Wappen am Eingang zum Kreistagssitzungssaal, Steinmosiak

© Kreis Stormarn
Fotograf: Christoph Asmussen